تجربه های آموزشی کلاس اولی ها









شعر برای درس "کلاس" فارسی « بخوانیم » پایه اول ابتدایی 

 

شعر برای درس "کلاس" فارسی « بخوانیم » پایه اول ابتدایی

 

« مهربان تر از مادر »

 

مهربان تر از مادر

مهربان تر از بابا

مهربان تر از آبی

با تمام ماهی ها

مهربان تر از گل ها

با دو بال پروانه

مهربان تر از باران

با درخت و با دانه

مهربان تر از خورشید

با گل و زمینی تو

تو خدای ما هستی

مهربان ترینی تو

 

شعر از افسانه شعبان نژاد

 

نوشته شده توسط عظیمه کریمیان | لینک ثابت | موضوع: |